ARALIK AYI BALÇOVA VEREM SAVAŞ DİSPANSERİ ZİYARETİMİZ.

Aralık ayı Balçova Verem Savaş Dispanseri ziyaretimiz çalışan personelimiz tarafından gerçekleştirildi. Dispanser hekimleri ve çalışanlarıyla verem hastaları için daha neler yapabileceğimiz ve dispanser talepleri görüşüldü. Ziyaretimiz sırasında Tele DGT uygulamasının da tam hız devam ettiği belirtildi.